پنجشنبه

امنیت بیشتر برای تماس تلفنی از ایران با رنگارنگ

امنیت برای تماس تلفنی از ایران با رنگارنگ
هرگز با تلفن ثابت یا تلفن همراهی که به نام شما ثبت شده مستقیما با شبکه رنگارنگ تماس نگیرید زیرا رژیم آخوندها براحتی می توانند شما را شناسایی کنند . اگر مایلید با تلفن ثابت تماس بگیرید حتما کارت تلفن تهیه و با استفاده از کارت تلفن تماس بگیرید راه دیگر تماس از طریق ایرانسلی است که به نام شما ثبت نشده باشد ... و راه بهتر اینکه هر دوی اینها را با هم ادغام کنید یعنی
یک ایرانسل بدون نام و نشان را تهیه و کارت تلفن بین المللی را از طریق ایرانسل فعال کنید.با این کار دو پوشش خواهید داشت و در ضمن مدت اعتبار ایرانسل را چندین برابر خواهید کرد .
کارتهای تلفن با تلفنهای ثابت قابل تماس هستند ولی بهتر است از طریق ایرانسل کارتهای تلفن را استفاده کنیم چون امنیت شما را در مورد رد یابی رژیم چند برابر خواهد کرد
درود بر شما و درود بر مردم ستمدیده ایران

هیچ نظری موجود نیست: