جمعه

انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری حادثه ی دو پاره شدن رژیم یا پیش نیازی برای تغییرسیاست خارجی و کنترل فشارهای امریکا؟؟؟این رشته سر دراز دارد


نیمه اول سال 1388احمدی نژاد در یک انتخابات بسیار پر ماجرا حکم تنفیذ خویش را از سید علی خامنه ای دریافت میکندورقبای انتخاباتی خویش را در یکسری اتفاقات و تنبیهات به کنار میزند .اصلاحطلبان و در راس آنها هاشمی رفسنجانی از این موضوع سخت ناراحت به نظر می رسند ...آیا واقعیت این حادثه به معنی دو تکه شدن جمهوری اسلامی است یا پیش نیازی برای تغییرسیاست خارجی ؟؟؟

واقعیت در پشت پرده برای هیچ یک از ما روشن نیست ...جمهوری اسلامی در فریب جامعه جهانی و بالاخص جامعه ایران ید طولایی داشته است و در واقع یکی از پایه ها و درون مایه های سیاست خارجی و همچنین سیاستهای کنترل مردم در داخل شبه سازی در شکل و اندازه های قدرت دولت و حکومت بوده است . این بار این بخش از بدنه ی حکومت تا مرز تصویری از اپوزسیون نظام پیش رفته است و همراه با این اقدام دستان حمایتگرکشورهای اروپایی را پس زده است البته این فقط ظاهر ماجراست آیا جمهوری اسلامی از این تصویر سازی و شبه سازی هدفی را دنبال می کند به عقیده من بسیار نزدیک به واقعیت خواهد بود که اگر فرض کنیم همه ی این ماجراها فقط برای فریب جامعه جهانی صورت گرفته است قطعا خواهید پرسید چرا و به چه دلیلی ؟؟؟


امریکا بعنوان قدرت اول دنیا و مروج فرهنگ و آزادی های واقعی نوع بشر و حامی برقرای دمکراسی در کشورهای جهان فرصت بعدی را به ایران اختصاص داده است ..قدرتهای صاحب نفوذ مانند کشورهای اروپایی دمکراسی را اولین خطر و بزرگترین ناقض منافع خود در ایران می دانند آنها می دانند اگر ایران صاحب یک حکومت سکولار و دمکرات باشد بسیاری از منافع و منافذ خود را در ایران از دست می دهند . به همین دلیل جمهوری اسلامی که تحت نفوذ آنهاست جناحی از خود را ترد می کند و تمایل دارد این گونه وانمود کند که می خواهد اروپا را بکلی از میدان نفوذش در ایران بدر کند و در واقع پیش نیازی برای گفتگو با ایلات متحده امریکا فراهم کند و دوباره امریکا را در گردابی دیگر مانند آنچه در افغانستان دیدیم گرفتار کند شاید اینبار امریکا گزینه نظامی را بر اساس هزینه های بسیار گزافی که در افغانستان و عراق پرداخت نموده بود انتخاب نکند ولی اگر جمهوری اسلامی بتواند میدان گفتگو و بحث را به سمت ایجاد روابط پیش ببرد بدترین حادثه و بغرنجترین مشکل سیاسی را برای امریکا بوجود خواهد آورد مشکلی که می تواند منجر به خلع سلاح نظامی یا حتی اقتصادی امریکا شود ... انگلستان ؛ آلمان ؛فرانسه و ایتالیا بزرکترین بازیگران پشت پرده در این واقعه شمرده می شوند روسیه و اسرائیل در این میان قربانی سیاست اروپا خواهند شد و چین نیز مجبور به تمکین از اروپا می شود چرا که همیشه و در همه حال اروپا را به امریکا ترجیح می دهد علاوه بر آن صنایع چین بیشتر به اروپا وابسته است تا به امریکا ...همانطور که مشخص است بازیگراصلی در صحنه سیاسی جهان این کشورها هستند نه ایران که ابزار آنهاست و تنها یک مهره ی ارزشمند در این صفحه شطرنج محسوب می شود .


تسلط بر نظام سیاسی و اقتصادی ایران برای کشورهای اروپایی و شرقی بسیار حیاتیست و به همین دلیل تمام توان خود را به کار می بندند و حتی حاضرند ارزشمند ترین عوامل خود در رژیم را (موسوی- رفسنجانی - ...)هم فدا کنند . اینها را گفتم تا نتیجه بگیرم که واقعه و حوادث اخیر پس از انتخابات یک صحنه سازی و یک پیش نیاز برای بدام انداختن امریکاست نه چیز دیگری ....


حال قضاوت با شماست !!!!!!

اگر عکس را نشناختی روش کلیک کن به نظر من بلبل باغ ولایت چون فقط نقش ابزار دارد یک اسم بیشتر نیست که هر لحظه امکان قربانی شدن دارد این شکلیش کردم که خواننده با دیدن عکسش از خواندن مطلب منصرف نشود.

هیچ نظری موجود نیست: