سه‌شنبه

شکنجه زندانیان سیاسی در زندانهای ایران چه حد و مرزی دارد و آیا تنزل رفتار خشونت آمیز را می توان از رژیم آخوندی انتظار داشت؟

شکنجه زندانیان سیاسی در زندانهای ایران چه حد و مرزی دارد و آیا تنزل رفتار خشونت آمیز را می توان از رژیم آخوندی انتظار داشت؟
بی شک مردم عادی ؛ تحمل این همه مشکلات و گرفتاریهای بوجود آمده در حکومت سی ساله آخوندها را از دست داده اند و به عبارت دیگر کارت به استخوانشان رسیده ...آیا مردم خود را در مرز از دست دادن همه چیزشان نمی بینند ؟و آیا چاره ای جز قیام بر علیه این ظالمان برای آنها باقی مانده است ؟
مطمئن هستم آنان که در ایران زندگی می کنند و مشکلات و مسائل را از نزدیک مشاهده می کنند به من حق خواهند داد ؛اگر بگویم شکنجه فقط در زندانها نیست بلکه هر روز و هر دقیقه مردم ایران زیر فشار و عذاب هستند چه اگر گرفتار زندان شوند که دیگر عمق فاجعه خواهد بود ..مردم فهمیده اند که باید آخرین فرصتها را با یک عقب نشینی تاکتیکی و یک مبارزه تعویقی برای حکومت ایجاد کنند شاید این رژیم رفتار خشونت آمیز خود را در قبال مردم تغییر دهد .هر چند که اکثریت مردم اعتقادی به تغییر رفتار
این رژیم ندارند ....رژیم آخوندی آنچنان در تنگنا قرار گرفته است که راهی بجز خشونت برایش باقی نمانده است .. ملت ایران نیز این موضوع را دریافته اند لذا برای محافظت خود و گرفتار نشدن در چنگال این سفاکان مبارزات خود را با تدبیر پیش خواهند برد ... شکنجه در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی سابقه سی ساله دارد ... اکثریت مردم این را می دانند که شکنجه در این رژیم مخصوص اتفاقات اخیر نیست ولی اتفاقات اخیر بکلی موضوع شکنجه عوض کرد و آن را به بالاترین حد رسانده است این مسئله باعث شد که درنده خویی و حیوان صفتی این ارازل عریان تر از همیشه به مردم نمایان شود. مردم به این نتیجه رسیده اند که آخوندها با اینکه خود را مبلغ انسان سازی می دانستند هیچگاه در مورد انسان شدن خودشان نیاندیشیده اند بلکه همیشه و در همه حال افکارشان پر حیله و پر از نیت ها و غرایز حیوانی بوده است .... شکنجه گاههای کهریزک و قزل حصار و ... مدرک و سندی خواهند بود که چهره درنده خوی آخوندها را به اثبات می رساند ... به نظر می رسد بعد از این وقایع ملت ایران تصمیم خود را در باره آخوندها گرفته است و قطعا بعد از آزادی ایران ؛این سرزمین از وجود موجودی به نام آخوند پاک خواهد شد
به امید آن روز و به امید آزادی ملت ستمدیده و زجر کشیده ایران زمین ...

هیچ نظری موجود نیست: