یکشنبه

یک واقعیت تلخ می تواندعامل یک انگیزه شیرین باشد*این مطلب یکی از تمثیلهاییست که میتواند نیت واقعی اصلاحطلبان و اصولگرایان راتشریح کند

اصلاح طلبان راه دزدی را به اصول گرایان نشان دادند به همین دلیل اصول فکری در جمهوری اسلامی از اصلاح طلبان به اصولگرایان منتقل شد.اما از این مورد بی خبر بودند که اصول گرایان بعد از یادگیری ؛ دیگر به آنها زمینه فعالیت نخواهند داد.این ارازل تکنیک دزدی ملی را با ابزاری به نام جمهوری اسلامی و ایدئولوژی حاکم در آن قابل دسترس می دانند .
استعمار ؛این ایدئولوژی را ساخته و پرداخته است و گروهی را به دزدی مستقیم و غیر مستقیم توسط این ایدوئولوژی به عنوان یک ابزار؛مورد تعلیم قرار داده است یک دزدی در سطح ملیت یک کشور؛ که خود استعمار بهره اصلی را از این مسئله برده است .بعد از این سی سال خود این افراد موضوع را دریافت کرده اند و قصد دارند تمام مال دزدی را به خود اختصاص دهند و استعمار را بی بهره کنند لذا آن بخش از افراد خودی ؛ که هنوز اعتقاد به همکاری با استعمار دارند را باید از میدان بدر کنند تا به این وسیله تمامی اموال دزدی را به خود اختصاص دهند .
گروه اصول گرایان بر این عقیده هستند که باید قدرت نظامی کافی ؛ برای دفاع از حریم اموال دزدی را به هر وسیله ای ایجاد کنند و سپس تمامی اموال را از چنگال اصلاح طلبان و در نهایت استعمار اروپا به در آورند.
من به شخصه معتقدم تمامی نیروهایی که در صحنه سیاسی کشورم دخیل هستند(اعم از اصلاح طلب و اصولگرا) به بیراهه می روند چون یک نیروی عظیم به نام اکثریت خاموش را نادیده گرفته اند این نیروی واقعی با گذشته ای پراز ملال و پراز مصیبت به تازگی توسط یک رسانه به نام رنگارنگ به مسائل احاطه پیدا کرده اند .این رسانه یک پدیده استثنایی(میکرفن آزاد) خلق کرده و به ملت ایران هدیه نموده است تا بتواند از تمامی مسائل سیاسی مملکتش توسط اطلاعات خودش و بازخورد اطلاعاتش در این رسانه آگاه شده و خود را برای مقابله با رژِم جمهوری اسلامی تجهیز کند.امیدوارم انسجام و اتحاد کامل را به زودی بدست آوریم.
به امید آنروز ...

هیچ نظری موجود نیست: