یکشنبه

سردمداران سلطنت و مشروطه از مردم چه می خواهند ؟وجه تمایزو تشابه مشروطیت و حکومت حال حاضر ایران چیست؟؟

1-وجه تمایز
دراین آشفته بازارشاهد هستیم گروهی پرچم شیرخورشیدخودمان؛ کورش خودمان ؛فرهنگ و تمدن خودمان رابا رقیق کردن احساسات ناسیونالیستی خودمان به خودمان می فروشند مگر آنها صاحب پرچم هستند که حق بهره برداری و امرار معاش از تبلیغ این پرچم را در انحصار خود قرار داده اند آیا زمان آن نشده که از آنها سوال کنیم این چگونه منطقیست که برای زنده نگه داشتن پرچم شیر خورشید و مسائل مهم تر از آن باید احساسات ملی ما را برای کمک به شخص یا نهاد یا تلویزیونی مورد بازیچه قرار بدهند مگر نمی توانند مانند یک ایرانی میهن پرست بدون چشم داشت و از طریق منطقی پرچم و هویت ما را حفظ کنند مگر هم اکنون کسانی دیگر را نمی بینند که بدون عایدی حتی یک ریال یا یک دلار دلاورانه از این هویت و این فرهنگ حمایت می کنند و آن را ترویج می دهند؟ ....آیا منطق آنها برای سیطره بر احساسات ملی ما فقط شیوه ای برای فریفتن ما نیست؟همان کاری که مذهبیون در سی سال پیش به سر ما آوردند یعنی ابتدا احساسات مذهبی گروهی را در حیطه و سیطره تصمیم گیری خود قرار دادند و در ادامه آنچه خواستند بر سر ما آوردند احساسات ما را به خودمان می فروختند... حسین (ع)را در ایام عاشورا می کشتند که بتوانند از این طریق ما را کنترل کنند و نیروی لازم را برای سرکوب از خود ما فراهم کنند گروهی از ما را می فریفتند واز طریق آنها اموالمان را بغارت می برند .... ....آیا وقت آن نشده که ملت ایران همه چیز خود را متعلق به خود بداند و در مقام تفکر جمعی اموال خود را در انحصار شخص معینی قرار ندهد ؟یک کلام بگویم پرچم شیر خورشید به همان اندازه متعلق به من است که به همان اندازه متعلق به ایرانی دیگری است سهم ما از پرچم سه رنگ شیر خورشید به یک اندازه است من به عنوان یک ایرانی به هیچ وجه راضی نیستم که پرچم شیر خورشید و سه رنگ ایران برای پیشبرد اهداف شخصی و سیاسی فرد یا افرادی مورد سوء استفاده قرار بگیرد... ضمنا گزینه پرچم در مبارزات سیستماتیک به شیوه ی امروزی فقط بعنوان دفاع از آرمان و هویت می تواند مثمر ثمر باشد و نمی تواند وسیله ای برای احقاق حقوق از دست رفته یک ملت مظلوم محسوب شود در واقع نمادها نشاندهنده آرمان خواهی هستند و کاربرد ابزاری نمی توانند داشته باشند آنان که پرچم را وسیله و ابزار مبارزه قرار می دهند شیادانی هستند که اهداف اقتصادی و سیاسی خود را در لوای این آرمان خواهی جا داده و ملت مظلوم را می فریبند.........اگر در این مورد بیشتر بیاندیشیم سهم خود را از هویت طلبی و آرمان خواهی به دیگران واگذار نخواهیم کرد که آنان بتوانند احساسات مارا مصادره کرده و با کنترل این احساسات نیروی مالی و معنوی ما را ابزار رسیدن اهداف خویش قرار دهند .
2-وجه تشابه
یکی از معظلات قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین قانون اساسی مشروطیت؛ عدم جذب قوانین جدید بوده و هست بدین معنی که ایدئولوژی حاکم بر این قوانین بر پایه مذهب ؛ روایات و اصول محدود و غیر قابل نفوذ برنامه ریزی شده است. ادعای تغییر در قانون اساسی با انگ ضدیت با خداهیچ وقت قابل طرح نبوده و نیست این موضوع با بررسی تاریخ معاصرایران به روشنی قابل نتیجه گیریست . در واقع قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی همان قانون اساسی مشروطیت است چرا که مکتب و قاعده ای که قانون اساسی بر گرفته از آن بوده ؛ کانال تغییر و ترقی را بکلی بسته است و فقط بر پایه جزعی نگری قابل انعطاف است به عبارت دیگر ایراد کلی این چنین حکومتی منتفی کردن اصل وجودی خرد گرایی درانسان و تضاد با تمایلات ترقی خواهی و پیشرفت اوست ...تحجر و واپس گرایی هم می تواند شکل ظاهری داشته باشد و هم می تواند محتوایی باشد ..اگر خدای ناکرده مردم ایران تصمیم داشته باشند یک باردیگر مشروطیت و یا ...را مورد آزمایش قرار دهند هم از نظر تاریخی به صد سال پیش برگشت خورده ایم و هم از نظر محتوایی انسان ایرانی را دچار آسیبهای جبران ناپذیری خواهیم کرد که نمونه آن را در سی سال پیش با گوشت ؛پوست و استخوانمان لمس کرده ایم ...به عقیده من اگر اشتباه سال 1357 *شاه رفت خمینی آمد *تکرار شود ملت ایران دیگر نمی توانند برگشتی داشته باشند و به جرات می توانم عرض کنم آخرین فرصت تاریخی را برای احیای هویت خویش از دست خواهند داد


من بعنوان یک ایرانی که به دنبال بهترین راه برای نجات خودم و میهنم هستم به آنانی که مشروطیت و سلطنت راتبلیغ و ترویج می دهند پیشنهاد می کنم بنا بر ادعایشان اگر می توانند فقط یک اصل از قانون مورد نظر خو د را تغییر دهند و واژگان شاه یا نامهایی از این دست را بردارندو بجای آن نام *مردم *را بگذارند تا شاید رضایت ملت ایران را جلب کنند
حال باید مقایسه کرد و با سنگ وجدان و میزان اندیشه به قضاوت نشست که آیا به نظر شما اگر قانون اساسی مشروطیت بر ایران حاکم بود و نظام سلطنتی بجای نظام آخوندی حاکمیت کشورمان را در اختیار داشت از لحاظ اصولی و نه از لحاظ جزئیات وضعیت ملت ستمدیده ایران چقدر تغییر خواهد کرد...؟؟؟؟!!!

.

...

۱ نظر:

ناشناس گفت...

belakhare shoma tarfdare ki hastid?
moshakhas konid