شنبه

یک فریب دیگر در پیش است

من از قدس متنفرم از احمدی نژاد متنفرم از خاتمی روباه صفت متنفرم از رفسنجانی دزد متنفرم از همه ی عوامل و انصار خمینی متنفرم از حادثه ی پنجاه و هفت متنفرم و تمام سعی خود را انجام خواهم داد که یکبار دیگر اشتباه سال پنجاه و هفت توسط مردم زجر کشیده وطنم تکرار نشود … خدا لعنت کند هر آنکه سعی می کند ملت زجر کشیده را بفریبد خدا لعنت کند عوامل استعمار را که در کشور عزیزم لانه کرده اند و به هیچ وجه دست از سر ما بیچارگان بر نمی دارند … برای خدا بیشتر بیاندیشید این رژیم رفتنیست و نقشه آنها این است که گناه کار را بر دوش خودمان بیاندازند و یک رژیم سفاک دیگر به ما تحمیل کنند فریب هیچ جناحی را نخورید اگر عاقل باشید سند مالکیت کشورمان را بعد از 400 سال از انگلستان و عوامل کثیفش باز پس خواهیم گرفت ایرانیان با هوش نه احمدی نژاد را پشتیبانی کنید و نه موسوی را خامنه ای و رفسنجانی عوامل دست اول استعمارند و این دو دست دومند برای ما اف دارد که فریب عوامل دست دوم را بخوریم برای خاطر ایران و ایرانی بودنتان برای خاطر زنان و مردان زجر کشیده تان برای خاطر کودکان بی سرپرست میهنتان و برای خاطر هزاران درد نا گفته ی دیگر فریب این اراذل را نخورید بدانید و مطمئن باشید که رژیم جمهوری اسلامی رفتنیست ما باید آنها را در یک سر درگمی قرار دهیم تا مهره اصلی که همان مردم هستند مفت و مجانی به آنها ندهیم شما اندیشمندان این کشورید مردم را هوشیار کنید تا در دام این حیوانصفتان نیافتند
خواهش ميکنم اشتباه سال پنجاه و هفت را يکبار ديگر تکرار نکنيد ..گوشتان را به امثال سازگاراها و نوريزاده ها نسپاريد اين اراذل در سال پنجاه و هفت سازماندهی گروهی از عوامل را برعهده داشتند تا فريب ملت ستمديده ايران را ممکن کنند که وظيفه و نوکريشان را در قبال استعمار به خوبی انجام دادند ..يک کلام بگويم رژيم شيطانی جمهوری اسلا می رفتنی ست اينها می خواهند يک جابجايی داشته باشند تا به نوعی اين رژيم را حفظ کنند فريب اينها را نخوريد ..احمدی نژاد کره خر و موسوی شيطان صفت هردوعامل مستقيم استعمار هستند به طرف هيچ کدام از آنها نرويد بگذاريد آنقدر نقشه بکشند تا بميرندهمه ی اين دسيسه ها برای اين است که ملت زجر کشيده را به ميدان بکشند و بارمسوليت رابر آنها تحميل کنند و بعد هم ما مردم بدبخت سی سال ديگر بنشينيم و افسوس بخوريم و باز هم تاریخ تکرار شود و مدتها زمزمه کنیم و بگوییم خودم کردم که لعنت بر خودم باد..روز قدس مربوط به خمينی و خمينی دوستان است … چون خمينی عامل مستقيم استعمار بود ساده انديشی خواهد بود که فرا خوان آن مرتيکه لعنت الله عليه را اجابت کنيم چه به نفع اصلاح طلبان باشد و چه به نفع اصولگرايان ..عزيزان برای یک بار هم که شده دنباله رو این اجانب نباشید ..صدای امریکا صدای بی بی سی و .. خیانتشان به مردم ایران اثبات شده است عوامل انگلستان در همه جا رخنه کرده اند آنها حتی در صدای امریکا سعی دارندنظرات و راهکارهایشان را با نام امریکا به ما غالب کنند. بدانید و آگاه باشید که آنها تا جایی که بتوانندما را میکشند و وقتی که موضوع واقعی جلوه کرد جا را برای حریف بعدی خالی میکنند آنوقت سهم ماازاین همه دردسرِِناکامی خواهد بود بیشتر بیاندیشید و به صف واقعی مردم بپیوندید هر دو جناح را به حال خود واگذاریدچرا که آنها مهره اصلی(مردم)رادر اختیار ندارندو تمام سعیشان این است که مردم را بفریبندوبه یک جهت بکشانندبرایشان هم فرقی نمی کند چه جناح احمدی خره باشدوچه جناح موسوی چیزه ..اینها دستپرورده خمینی ملعون هستندوسعی دارندیکی از خودشان را مانندسال پنجاه و هفت در ماه بنشانند و مردم را به پرستش او وادار کنند آنها برای رسیدن به هدفشان همه نوع دسیسه و فریبی به کار میگیرند به بلاگ من سر بزنید تا سر نخ به دستتان بیاید .
صف واقعی مردم در رسانه مردميست بجوييد تا بيابيد من سر نخ را در وبلاگم گذاشته ام حضورتان را گرامی می دارم و به پاس قدوم شما در وبلاگم برای هم وطنان ایرانی امکاناتی از قبیل فیلتر شکن و آی پی چینج برای دانلودگذاشتم تا هم بتوانید به هر سایتی که می خواهید بروید و هم در اینترنت مخفی شوید تا دست این حیوان صفتان به شما نرسد...

هیچ نظری موجود نیست: