دوشنبه

آیا نیروهای تحت امر رژیم جمهوری اسلامی (افرادی از خود ملت که به دلایلی مجبور به تمکین شده اند) تحت تاثیر مبارزات اکثریت خاموش قرار گرفته اند ؟؟؟؟


یکی از کارکردهای بسیار موثر و سودمند رادیو تلویزیون رنگارنگ ؛ ایجاد ارتباط و اتحاد بین احاد ملت ستمدیده ایران بوده است .چه آنان که خارج از وطن به دلایل مختلف درد غربت را به جان خریده اند و به هر صورت ممکن لزوم اتحاد با داخل را درک کرده اند و چه آنان که در داخل کشور لزوم ارتباط درست و ایمن را با تلویزیون رنگارنگ فهمیده اند و مبارزات رو در رو با جمهوری اسلامی را پیش می برند ....اما نکته ای که تا حالا به آن اشاره نکرده بودم و بسیار مهم و چشمگیر بوده است نقش رنگارنگ در روشنگری برای آن دسته از مردم است که به عناوین مختلف مجبورند در خدمت جمهوری اسلامی باشند و این بسیار مهم است که ما بتوانیم مردمی را که در گروگان این رژیم پلید هستند متوجه کنیم اتحاد مردم ستمدیده برای آزادی در حال شکل گیریست . ضمنا آنها با شنیدن صدای اکثریت خاموش راههای آزاد شدن از این رژیم را می فهمند و بدینوسیله با اکثریت خاموش همراه می شوند ومنتظر هستندکه در وقت مناسب حسن نیت خود را به ملت ایران اثبات کنند در واقع یکی از کارکردهای تلویزیون رنگارنگ شکستن و فرو ریزش نیروهای پشتیبان رژیم بوده و هست .
عقیده من اینست که رویارویی ملت ایران با رژیم جمهوری اسلامی یک مبارزه قدرتی نیست بلکه یک مبارزه علمی و استقامتیست که قطعا و بدون هیچ شکی پیروزی با ملت ایران است روزنه های فروپاشی رژیم و بارقه های امید برای پیروزی اکثریت خاموش به وضوح قابل دیدن است . اخبار و اطلاعات روزانه از وضعیت متزلزل رژیم ؛به همان اندازه خوشحال کننده خواهد بود که اتحاد اکثریت خاموش در پایگاه رنگارنگ ؛مسرور کننده و امید بخش است . به همین دلیل من فکر می کنم برای بررسی وضعیت تقابل اکثریت خاموش با جمهوری اسلامی و اندازه گیری موفقیت و پیروزی اکثریت خاموش باید هم میزان فروپاشی نیروهای تحت امر رژیم را مورد توجه قرار بدهیم و هم میزان رو به رشد ارتباط و اتحاد ملت ایران در جایگاهی به نام میکرفن آزاد (رادیو و تلویزیون رنگارنگ ) ... این دو فاکتور یکی از کارکردهای رادیو و تلویزیون رنگارنگ بوده و هست که به هیچ وجه قابل انکار و انحصار هیچ کس نخواهد بود ...
در ضمن مواد محرکی که به نیروهای بسیجی و سرکوبگر رژیم خورانده می شود تا آنها را تبدیل به حیوان کنند و به جان مردم بیاندازند نمی تواند عزم جزم شده ی اکثریت خاموش را برای در هم شکستن جبهه ی آنها متزلزل کند و مطمئنا نیروهایی از آنها که هنوز زره ای از انسانیت در آنها باقی مانده باشد با شنیدن صدایمظلومانه و در عین حال پر منطق و با ابهت اکثریت خاموش راههای برگشت به آغوش ملت را با خود مرور خواهند کرد ...
مبارزه ای که اکثریت خاموش از طریق میکرفن آزاد شروع کرده و ادامه می دهد به دون شک بهترین و مناسب ترین شیوه برای رویارویی با جمهوری اسلامیست . اکثریت خاموش به درستی دشمن خویش را شناسایی کرده است و بر اساس شکل نیروهای سرکوبگر او مبارزات خود را پیش می برد و به هیچ وجه نیروهای خود را با شیوه های پوسیده و اعتراضی از قبیل تظاهرات ؛اعتصابات و یا مسلحانه تضعیف نخواهد کرد کاملا هوشیارنه اصول ایمنی را رعایت کرده و در عین حال بسیار موثر جبهه ی دشمن را مورد حمله قرار می دهد و از بین می برد ...
درود بر اکثریت خاموش درود بر رنگارنگ
یک هشدار بسیار مهم برای اکثریت خاموش:با توجه به اینکه مبارزات ما به مرحله حساسی رسیده و رژیم منحوس جمهوری اسلامی نابودی خود را به یقین می داند و با توجه به ماهیت بسیار کثیف و حیوانی این رژیم و همچنین به بن بست خوردن نقشه های او برای بدام انداختن اکثریت خاموش ؛پیش بینی می شود درنده خویی این رژیم به حد اعلای خود برسد در واقع رژیم چون می پندارد رفتنی است می خواهد ملت ایران را هم به نابودی بکشاند ...به همین دلیل حفظ و نگه داری از موجودیت اکثریت خاموش بر همه ی ما واجب است البته لزوم ادامه مبارزات ضروریست اما تکیه بر اصل دیده نشو از همیشه ضروری تر است . به عقیده من تا آنجا که می توانیم باید ابتدا پایگاه اتحاد خود؛ا یعنی تلویزیون رنگارنگ را تقویت کنیم و هر طور که می توانیم برای حفظ و ارتقاء آن کوشا باشیم .اکثریت خاموش خارج از کشور باید حمایت مالی را گسترده ترکرده و از هر طریق ممکن که می توانند باید بیشتر و قوی تر انجام دهند(مثلا دوستان و خویشان خود در خارج از کشور را برای همیاری با تلویزیون رنگارنگ تشویق کننداگر هر کدام از آنها حتی دو نفر را بتوانند به این کار تشویق کنند حامیان مالی این رسانه مردمی سه برابر خواهد شد...امیدوارم لزوم و ضرورت این کار را بیشتر متوجه شوند) و در داخل نیز باید خود را حفظ کرده و دیش های سات لایت را طوری تنظیم کرد که دیده نشود ولی لزوما باید صدای اکثریت خاموش در خانه ها ایران شنیده شود و اتحاد را به هر طریقی که می توانیم حفظ کرده و گسترده تر کنیم ... حیوان صفتی و درنده خویی این رژیم بر همگان اثبات شده است من عاجزانه از هم وطنان عزیز و دردمندم خواهش می کنم برای بقای ایران و ایرانی لحاظ امنیتی مبارزه را بیش از پیش رعایت کنند
عقیده شما در اینباره چیست ؟؟؟

۱ نظر:

enghelab گفت...

ایهالناس مسلمان کشی‌یکی‌از سرگرمیهای جدید برای کشورها و دولتهای مسلمان و غیره مسلمان شده. جالب اینجاست که دوستان عزیز آقای احمدی خره،چین و شوروی، قبل از شمارش آرای انتخابات به ایشون تبریک گفتند. کشور چین و شوروی یک ساعت بعد از انتخابات به آنترینژاد تبریک گفتند تو نگو اینها با هم یه قرارهایی دارند و آنهم سرگرمی هست که هر ستاشون دوست دارند و آن هم، مسلمان کشی‌. در ارومجی چین و در چچنیا شوروی و در ایران عزیز دولتها همه مشغول مسلمان کشی‌هستند.احمدی‌نژاد ممکن که خایهٔ امریکا و انگلیس را نمیمالد ولی‌ خوب خایهٔ چین و شوروی را ما چ می‌کند. هی‌نماز جمعه داد میزنم مرگ بر یهودی و صهیونیست تو نگو پولدارترین ادمهایی که شوروی را اداره میکنند یهودی هستند. هر هفته میرم نماز جمعه داد میزنم مرگ بر امریکا و مرگ بر انگلیس تو نگو مسلمان کشهای اصلی‌، چین، شوروی و همین رئیس جمهور قلابی خودمون آقای احمقی خره جنایتکار هستند.
«ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم»